اعلام سقف سن بنا براي وام خريد مسکن

دنياي اقتصاد/ بنا بر اعلام اداره اعتبارات بانک مسکن تسهيلات خريد مسکن براي واحدهاي مسکوني با کمتر از 20 سال عمر، مبلغ 35 ميليون تومان است که به همراه 10 ميليون تومان وام جعاله (تعميرات مسکن) اين مبلغ به 45 ميليون تومان مي‌رسد.


همچنين به واحدهاي مسکوني با 20 تا 25 سال ساخت، 20 ميليون تومان وام خريد و 10 ميليون تومان وام تعميرات (که در مجموع به 30 ميليون تومان مي‌رسد) تعلق مي‌گيرد. اين وام ويژه واحدهاي مسکوني داراي سند قطعي است و واحدهاي قولنامه‌اي مشمول دريافت اين تسهيلات نمي‌شوند.


تصميم و دستورالعمل بانک مرکزي در خصوص ميزان تسهيلات مسکن نسبت به سال گذشته، فعلا تغييري نکرده و اين بخشنامه براي يک سال اعتبار دارد که در صورت قطعي شدن افزايش ميزان وام، بخشنامه جديد براي شعب و ادارات کل صادر و ابلاغ مي‌شود. اين در حالي است که طي يک‌سال گذشته، وزارت راه و شهرسازي در تلاش است تا با جلب رضايت بانک مرکزي مصوبه افزايش سقف تسهيلات مسکن به ميزان 80 ميليون تومان را دريافت کند.