سرنوشت بازار مسکن در سال 94 پس از اتمام مذاکرات هسته اي لوزان چيست؟

با توجه به بيانيه لوزان کارشناسان پيش بيني مي‌کنند که سرمايه گذاران بيشتري وارد بازار مسکن شده و در درازمدت رونق زيادي بر اين بازار حاکم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امسال براي بازار مسکن که از دو سال قبل با رکود بي سابقه اي روبرو شد، با رونق بيشتري پيش بيني شده است که ورود سرمايه گذاران را به اين بازار افزايش مي دهد. در واقع در سال گذشته کارشناسان پيش بيني کرده بودند که احتمال رونق بازار مسکن درسال 94 و به خصوص در نيمه دوم اين سال وجود دارد که تصميمات سياسي و اقتصادي مي تواند اين بازار را با تغييرات مثبتي همراه کند.


در واقع بازار مسکن در چند سال گذشته با فراز و نشيب‌هاي زيادي روبرو بود که بازگشت آرامش به اين بازار مي تواند رونق را به آن بازگرداند، زيرا در شرايط ثبات اقتصادي احتمال جهش‌هاي قيمتي کاهش مي‌يابد و سرمايه گذاران با آرامش بيشتري وارد بازار مي‌شوند.


در 10 سال گذشته بازار مسکن دوبار با جهش‌هاي قيمتي روبرو شد که هر بار اين شرايط، بخش زيادي از متقاضيان را از بازار مسکن حذف کرده و قدرت خريد خانوارها را به شدت کاهش داد، موضوعي که به فرار سرمايه گذاران از بازار مسکن انجاميد و ساخت و ساز و معاملات مسکن را با رکود مواجه کرد.


دوسال گذشته که يک دوران رکود پس از جهش قيمت در سال 91 را پشت سر مي‌گذاشت، ساخت و ساز با کاهش زيادي مواجه شد و حتي برخي منابع خبري از کاهش بيش از 80 درصدي صدور پروانه هاي ساختماني خبر مي‌دادند، ضمن آنکه معاملات مسکن هم با کاهش بسيار زيادي به نصف سال‌هاي رونق رسيد و سازنده‌ها و مالکان را با مشکل مواجه کرد.


همين موضوع سبب کاهش قيمت مسکن و ساخت آپارتمان‌هاي نوساز شد که اين موضوع هم نتوانست تاثير زيادي بر ورود متقاضيان به بازار مسکن داشته باشد و اين بازار همچنان بدون مشتري و سازنده سال گذشته را پشت سر گذاشت.


تشويق سرمايه گذاران براي ورود به ساخت مسکن


اما کارشناسان امسال را براي بازار مسکن سال خوبي نسبت به سال هاي گذشته مي دانند. در اين رابطه محمدمهدي مافي دبير انجمن انبوه سازان استان تهران در گفتگو با مهر بيان اينکه بطور حتم اخبار مثبت ناشي از بيانيه لوزان مي‌تواند بازارهاي اقتصادي را با رونق مواجه کند، گفت: در ابتدا تاثير اين توافقات بر بازار هاي بالادستي مانند بورس و طلا اتفاق مي افتد اما در بلند مدت مي تواند بازار مسکن را هم با روند مثبتي همراه کند.


وي افزود: از ابتدا هم پيش بيني مي‌شد که نيمه دوم امسال براي بازار مسکن، دوران خروج از رکود باشد اما باتوجه به اخبار منتشر شده پيش بيني مي‌شود که امسال سال خوبي براي بازار مسکن باشد و اين بازار را از مشکلات موجود خارج کند.


به گفته مافي اين اخبار و به دنبال آن توافقاتي که در تيرماه انجام مي‌گيرد مي‌تواند در درازمدت بازار مسکن را تحت تاثير قرار دهد ضمن آنکه از همين الان هم جو رواني ناشي از بيانيه اخير، سرمايه گذاران را به ورود اين بازار تشويق مي‌کند.


مافي در خصوص احتمال افزايش قيمت مسکن، تصريح کرد: افزايش قيمت در بازار کنوني بعيد به نظر مي‌رسد ضمن آنکه آرامش بازارهاي اقتصادي از جهش‌هاي قيمتي جلوگيري مي‌کند و سال خوبي را براي اين بازار رقم مي‌زند.