افرادي که در بازار مسکن 93 سود کردند!

افرادي که در بازار مسکن 93 سود کردند!

متوسط قيمت مسکن در 11ماه سال93 رقمي معادل 3/ 3  درصد نسبت به  سال92 افزايش پيدا کرد اما سطح قيمت در پايان بهمن 8/ 1  درصد نسبت به ابتداي فروردين کاهش يافت.
اين ارقام نشان مي‌دهد، افرادي که ابتداي امسال با پشت‌گرمي به شايعه‌ «جهش قيمت مسکن در سال93»، با هدف سرمايه‌گذاري اقدام به خريد ملک مسکوني کردند تا پس از مدتي، به واسطه رشد قيمت، بتوانند از محل معاملات کوتاه‌مدت، سود کسب کنند، هم‌اکنون نه تنها دارايي‌شان در مقايسه با تورم عمومي و سود ساير بازارها، ارزش‌افزوده پيدا نکرده که از اصل آن حدود 2  درصد طي 11 ماه اخير کاسته شده است. در حقيقت بازدهي بازار مسکن در سال جاري، بعد از دو سال، زيان بين سرمايه‌گذاران تقسيم کرده است.
نرخ بازدهي مسکن در سال‌هاي 91 و 92 به خاطر روند افزايش قيمت، به ترتيب معادل 60 درصد و 3/ 7  درصد سود نصيب خريداران ملک کرد. اما امسال همان‌طور که گروهي از کارشناسان مجرب در اواخر سال92 پيش‌بيني کردند، بازار مسکن براي سفته‌بازها و معاملات سوداگرانه، ناامن و پرريسک بود. به همين خاطر، در طول سال جاري طبق گفته مشاوران املاک، تقاضاي سرمايه‌اي در بازار مسکن به حداقل رسيد و حجم ناچيز معاملات صرفا از طرف خريداران مصرفي انجام شد. به اين ترتيب معدل قيمت در کارنامه 11 ماهه بازار مسکن نشان مي‌دهد: گروهي که امسال با هدف سرمايه‌گذاري اقدام به خريد آپارتمان کردند، بازنده حتمي اين بازار به حساب مي‌آيند و گروهي که اعضاي آن را متقاضيان مصرفي تشکيل مي‌دهند و تاکنون به اميد کاهش بيشتر قيمت، از خريد صرف‌نظر کرده بودند جزو قبول‌شدگان بازار محسوب مي‌شوند.