توسعه صندوق هاي زمين و ساختمان بخشي از طرح جامع مسکن در سال جاري

بخش عمده اي از طرح جامع مسکن نهايي شد . توسعه صندوق هاي زمين و ساختمان در سال 94

وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه توسعه صندوق هاي زمين و ساختمان براي رونق مسکن از محورهاي اصلي برنامه هاي اين وزارتخانه در سال 94 است، گفت: بخش عمده اي از طرح جامع مسکن و توزيع جغرافيايي آ ن نهايي و برنامه مفصلي براي تامين زمين مطابق با طرح جامع توسط سازمان ملي زمين و مسکن تهيه شده است.

به گزارش ايرنا از پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، عباس آخوندي بهسازي بافت هاي فرسوده را يکي از سياست هاي عمده وزارت راه و شهرسازي براي سال آينده ذکر کرد و اظهار داشت: بانک هاي عامل به تدريج در حال پرداخت تسهيلات بهسازي بافت فرسوده هستند که سال آينده بايد وارد مرحله اجرايي بهسازي شويم، البته اين موضوع نياز به آموزش نيروي انساني و آشنايي مديران کل راه و شهرسازي استان ها دارد به گونه اي که مديران کل بايد وارد جزئيات شوند و از کليات عبور کنند.

وزير راه و شهرسازي به مکان يابي شهرهاي جديد اشاره کرد و افزود: مکان يابي شهرهاي جديد بايد طوري صورت گيرد که امکان اشتغال در آنها فراهم شود.

آخوندي با بيان اينکه علاوه بر تامين زمين، موضوع ساخت مسکن نيز بايد مورد توجه قرار گيرد، گفت: توسعه صندوق هاي زمين و ساختمان و نهادهايي که بتوانند وضعيت بازار مسکن را رونق دهند همزمان در سال آينده در دستور کار قرار دارد که در اين حوزه مديران کل راه و شهرسازي استان ها بايد با مفهوم اين صندوق ها آشنا شوند زيرا يکي از محورهاي اصلي برنامه هاي وزارت راه و شهرسازي در سال 94 توسعه اين صندوق ها خواهد بود.

وي در بخش ديگري از اظهاراتش با اشاره به اينکه برنامه مفصلي براي تامين زمين مطابق با طرح جامع توسط سازمان ملي زمين و مسکن تهيه شده است، گفت: بخش عمده اي از طرح جامع مسکن نهايي شده که گروه هاي کم درآمد و متوسط جامعه را در برمي گيرد، ضمن آنکه توزيع جغرافيايي آن هم انجام شده است.

وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينکه سال آينده وضعيت بهتري در حوزه راه و راهداري داريم، گفت: عليرغم تنگناهاي مالي بودجه وزارتخانه در حوزه ملي 35 درصد رشد داشته که مناسب است، افزون بر اين از محل بند ل تبصره 5 قانون بودجه 94 که مجوز استفاده از منابع صندوق توسعه ملي داده شده امکان استفاده از منابع اين صندوق با تضمين سازمان هاي مربوطه وجود دارد و در اين راستا در سال آينده 350 ميليون دلار از صندوق توسعه ملي براي بندر چابهار با تضمين سازمان بنادر و دريانوردي تسهيلات دريافت مي شود.

آخوندي با بيان اينکه استفاده از منابع صندوق توسعه ملي حتي براي طرح هاي بزرگ آزادراهي با تضمين سازمان هاي مربوطه امکان خوبي را براي توسعه فراهم مي کند، گفت: ادارات کل راه و شهرسازي استان ها مي توانند براي طرح هاي بزرگ استاني از ظرفيت صندوق توسعه استفاده کنند.

وي گفت: همچنين دو ميليون تن سهميه قير در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار گرفته که مي تواند براي آسفالت 15 هزار کيلومتر از جاده هاي کشور مورد استفاده قرار گيرد.

وزير راه و شهرسازي با تاکيد بر اينکه وضعيت منابع وزارتخانه با وجود تنگناهاي مالي در حوزه راه ها براي سال آينده بد نيست، گفت: وضعيت حوزه بنادر و ريلي در سال آينده بهتر از سال جاري خواهد بود و با استفاده از امکاني که بند ل تبصره 5 قانون بودجه 94 در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار داده اعتبارات بيشتري براي سال آينده در اختيار وزارتخانه قرار مي گيرد.

آخوندي در ادامه به خروج مسکن از رکود اشاره کرد و گفت: اميداوريم با رفع مشکلات مالي بانک ها براي ارائه تسهيلات مسکن تا پايان سال جاري، سال آينده شاهد خروج از رکود در بخش مسکن باشيم.

وي بر ضرورت رعايت انضباط شهري تاکيد کرد و افزود: انتظار داريم مديران کل راه و شهرسازي استان ها موضوع انضباط شهري را مد نظر قرار دهند که در اين زمينه بايد نسبت به فروش شهر ها عکس العمل و اقدامات موثر انجام داد. در حوزه شهرسازي دنبال آمايش سرزمين هستيم تا با تمرکز شديد جمعيتي در کلانشهر ها و تهران مقابله کنيم.

وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه بايد براي منطقه جنوبي ايران که تقريبا خالي از سکنه است، اقدامات توسعه اي داشته باشيم، گفت: از شکل گيري شهرهاي بزرگ بايد خودداري کرد. شهرهاي با جمعيت 250 تا 300 هزار نفر جمعيت شهرهاي بهينه هستند ضمن اينکه بايد بکوشيم حمل و نقل درون شهري و برون شهري را نيز يکپارچه کنيم.

 

بخش عمده اي از طرح جامع مسکن نهايي شد . توسعه صندوق هاي زمين و ساختمان در سال 94

وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه توسعه صندوق هاي زمين و ساختمان براي رونق مسکن از محورهاي اصلي برنامه هاي اين وزارتخانه در سال 94 است، گفت: بخش عمده اي از طرح جامع مسکن و توزيع جغرافيايي آ ن نهايي و برنامه مفصلي براي تامين زمين مطابق با طرح جامع توسط سازمان ملي زمين و مسکن تهيه شده است.

به گزارش ايرنا از پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، عباس آخوندي بهسازي بافت هاي فرسوده را يکي از سياست هاي عمده وزارت راه و شهرسازي براي سال آينده ذکر کرد و اظهار داشت: بانک هاي عامل به تدريج در حال پرداخت تسهيلات بهسازي بافت فرسوده هستند که سال آينده بايد وارد مرحله اجرايي بهسازي شويم، البته اين موضوع نياز به آموزش نيروي انساني و آشنايي مديران کل راه و شهرسازي استان ها دارد به گونه اي که مديران کل بايد وارد جزئيات شوند و از کليات عبور کنند.

وزير راه و شهرسازي به مکان يابي شهرهاي جديد اشاره کرد و افزود: مکان يابي شهرهاي جديد بايد طوري صورت گيرد که امکان اشتغال در آنها فراهم شود.

آخوندي با بيان اينکه علاوه بر تامين زمين، موضوع ساخت مسکن نيز بايد مورد توجه قرار گيرد، گفت: توسعه صندوق هاي زمين و ساختمان و نهادهايي که بتوانند وضعيت بازار مسکن را رونق دهند همزمان در سال آينده در دستور کار قرار دارد که در اين حوزه مديران کل راه و شهرسازي استان ها بايد با مفهوم اين صندوق ها آشنا شوند زيرا يکي از محورهاي اصلي برنامه هاي وزارت راه و شهرسازي در سال 94 توسعه اين صندوق ها خواهد بود.

وي در بخش ديگري از اظهاراتش با اشاره به اينکه برنامه مفصلي براي تامين زمين مطابق با طرح جامع توسط سازمان ملي زمين و مسکن تهيه شده است، گفت: بخش عمده اي از طرح جامع مسکن نهايي شده که گروه هاي کم درآمد و متوسط جامعه را در برمي گيرد، ضمن آنکه توزيع جغرافيايي آن هم انجام شده است.

وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينکه سال آينده وضعيت بهتري در حوزه راه و راهداري داريم، گفت: عليرغم تنگناهاي مالي بودجه وزارتخانه در حوزه ملي 35 درصد رشد داشته که مناسب است، افزون بر اين از محل بند ل تبصره 5 قانون بودجه 94 که مجوز استفاده از منابع صندوق توسعه ملي داده شده امکان استفاده از منابع اين صندوق با تضمين سازمان هاي مربوطه وجود دارد و در اين راستا در سال آينده 350 ميليون دلار از صندوق توسعه ملي براي بندر چابهار با تضمين سازمان بنادر و دريانوردي تسهيلات دريافت مي شود.

آخوندي با بيان اينکه استفاده از منابع صندوق توسعه ملي حتي براي طرح هاي بزرگ آزادراهي با تضمين سازمان هاي مربوطه امکان خوبي را براي توسعه فراهم مي کند، گفت: ادارات کل راه و شهرسازي استان ها مي توانند براي طرح هاي بزرگ استاني از ظرفيت صندوق توسعه استفاده کنند.

وي گفت: همچنين دو ميليون تن سهميه قير در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار گرفته که مي تواند براي آسفالت 15 هزار کيلومتر از جاده هاي کشور مورد استفاده قرار گيرد.

وزير راه و شهرسازي با تاکيد بر اينکه وضعيت منابع وزارتخانه با وجود تنگناهاي مالي در حوزه راه ها براي سال آينده بد نيست، گفت: وضعيت حوزه بنادر و ريلي در سال آينده بهتر از سال جاري خواهد بود و با استفاده از امکاني که بند ل تبصره 5 قانون بودجه 94 در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار داده اعتبارات بيشتري براي سال آينده در اختيار وزارتخانه قرار مي گيرد.

آخوندي در ادامه به خروج مسکن از رکود اشاره کرد و گفت: اميداوريم با رفع مشکلات مالي بانک ها براي ارائه تسهيلات مسکن تا پايان سال جاري، سال آينده شاهد خروج از رکود در بخش مسکن باشيم.

وي بر ضرورت رعايت انضباط شهري تاکيد کرد و افزود: انتظار داريم مديران کل راه و شهرسازي استان ها موضوع انضباط شهري را مد نظر قرار دهند که در اين زمينه بايد نسبت به فروش شهر ها عکس العمل و اقدامات موثر انجام داد. در حوزه شهرسازي دنبال آمايش سرزمين هستيم تا با تمرکز شديد جمعيتي در کلانشهر ها و تهران مقابله کنيم.

وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه بايد براي منطقه جنوبي ايران که تقريبا خالي از سکنه است، اقدامات توسعه اي داشته باشيم، گفت: از شکل گيري شهرهاي بزرگ بايد خودداري کرد. شهرهاي با جمعيت 250 تا 300 هزار نفر جمعيت شهرهاي بهينه هستند ضمن اينکه بايد بکوشيم حمل و نقل درون شهري و برون شهري را نيز يکپارچه کنيم.