جزئيات طرح مسکن اجتماعي چيست؟

طرح مسکن اجتماعي دولت يازدهم
 رئيس سازمان ملي زمين و مسکن در يک نشست خبري جزئيات طرح مسکن اجتماعي دولت يازدهم را اعلام کرد.
اجرايي شدن ايده « مسکن اجتماعي » به يکي از اميد هاي اصلي شهروندان براي صاحب خانه شدن تبديل شده است. در همين راستا  رئيس سازمان ملي زمين و مسکن در يک نشست خبري جزئيات طرح مسکن اجتماعي دولت يازدهم را اعلام کرد تا حدي از ابهام هاي آن کاسته شود.
بخش هايي از توضيحات محمد پژمان، رئيس سازمان ملي زمين و مسکن در ادامه آمده است:
*از 215 ميليون متر مربع اراضي تصرف شده، 194 ميليون متر مربع رفع تصرف شده است.
*يک ميليون و 245 هزار و 721 واحد از مجموع دو ميليون و 150 هزار هکتار واحد مسکوني در شهرهاي بالاي 25 هزار نفر دستور کار ما بوده است که از اين تعداد 351 هزار واحد خود مالک بودند و مابقي واحدها در دو بخش تعاوني و قراردادهاي سه جانبه در حال اجرا است.
30* درصد از اقتصاد کشور در حوزه مسکن و ساختمان است و دولت تاکنون برنامه اي در اين خصوص نداشته است.
*وزارت راه و شهرسازي در حال آماده سازي طرح جامع در بخش مسکن است.  در سال 83 و 84 يک طرح نهايي شد اما به اعتقاد ما ابعاد و اندازه آن کامل و فراگير نبود و مسائل مسکن روستايي و بافت فرسوده در آن در نظر گرفته نشده بود.
*حدود 30 درصد جامعه ما در دهک هاي بالاي جامعه هستند. حدود 20 تا 25 درصد از مردم در دهک هاي يک و دو و بخشي از دهک سه هستند و حدود 50 درصد هم در ميانه قرار دارند
* ما براي دهک هاي بالا ضرورتي براي تامين مسکن نداريم، اما مي توانيم شرايطي را براي کيفي سازي و توليد واحدها با شرايط تسهيلاتي با سود بانکي فراهم کنيم. معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينکه براي دهک هاي متوسط جامعه که ناتوان در تامين مسکن نيستند بلکه نياز به کمک دارند هم برنامه اي خواهيم داشت.
پژمان تصريح کرد: براي اين خانوارها تسهيلات در حد وسع آنها با سود معقول پرداخت مي شود و با سياست توليد انبوه مسکن نيازهاي آنها در نظر گرفته خواهد شد. رئيس سازمان زمين و مسکن با اشاره به تامين نياز دهک هاي پايين جامعه گفت: براي اينها دولت زمين رايگان و تسهيلات ارزان قيمت و ساير خدمات را در نظر خواهد گرفت که تفاوت هاي عمده اي با مسکن مهر دارد.
*در طرح مسکن اجتماعي متوسط واحد مسکوني 50 متر است و براي خانوارهايي که فرزند دارند به 70 متر مي رسد، اما الان واحدهاي مسکن مهر 90 متر مربع وسعت دارند. معاون وزير راه و شهرسازي خاطر نشان کرد: در مسکن مهر بجز وام مابقي هزينه ها را متقاضيان مي دهند اما در مسکن اجتماعي اين طور نيست، بلکه واحدها متناسب با وسع درآمد خانوار قيمت گذاري شود و حداکثر با 40 درصد از سهم درآمد آنها امکان سکونت پيدا کنند.
* ما اين واحدها را به صورت اجاره در اختيار متقاضيان قرار مي دهيم، در حال حاضر هم مشغول بررسي تعداد و پراکندگي متقاضيان هستيم تا در يک برنامه پنج ساله سياستگذاري ها را مشخص کنيم. البته تعداد واحدها و واگذاري آنها از سال 93 شروع مي شود.