آخرين اخبار درباره وام مسکن و قيمت ملک در سال آينده از زبان معاون وزير راه

آخرين اخبار درباره وام مسکن و قيمت ملک در سال آينده از زبان معاون وزير راه

 


حامد مظاهريان، معاون امور مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي در برنامه تلويزيوني روزآمد درباره آينده قيمت مسکن توضيح داد.


براساس اطلاعاتي که مرکز آمار ايران منتشر کرده ميزان صدور پروانه هاي ساختماني به شدت کاهش يافته و همين موضوع سبب شده برخي از کارشناسان پيش بيني کنند که قيمت مسکن در آينده اي نزديک افزايش پيدا خواهد کرد.


به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين در همين رابطه حامد مظاهريان، معاون امور مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي در مجله اقتصادي روزآمد که از شبکه پنج سما پخش مي شود به رکو بخش مسکن اشاره کرد و گفت: « دوره هاي رکودي در بخش مسکن ظرف دو سال گذشته داشتيم که خوشبختانه با مصوبه دولت 300 هزار وام در بافت هاي فرسوده تصويب شده است. اين موضوع براي مدت 6 سال است و از سويي  200 هزار وام در مناطق روستايي نيز پيش بيني شده است.»  


معاون امور مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي در رابطه به افزايش وام مسکن نيز در روزآمد گفت: « بانک مرکزي در حال بررسي اين موضوع است و انتظار مي رود در آن بخش هم خبر هاي مثبتي براي انتشار در ماه هاي آينده داشته باشيم.»


او افزود: « براي ساخت تعداد واحد مسکوني که در 6 سال آينده پيش بيني شده و تامين مالي آن انجام گرفته انتظار مي رود که ساليانه در اين مدت بتوانيم تعدادگسترده اي عرضه براي خريداران داشته باشيم.»   


مظاهريان همچنين در رابطه با روند قيمت مسکن در سال آينده به اين شکل پاسخ داد: « با اين پيش بيني خوبي که شده 500 هزار مسکن ساخته شود فکر مي کنيم از شوک قيمتي  جلوگيري شود و قيمت مسکن حداکثر يک رشد آرامي داشته باشد. اين رشد قيمت زير منحني تورم خواهد بود چرا که با ورود گسترده اين وام ها، بازار از افزايش شديد قيمت مسکن در سال آينده جلوگيري کند.»