گران سازي ساختمان در ايران بدون در نظرگرفتن مديريت هزينه

گران سازي ساختمان در کشور بدون در نظرگرفتن مديريت هزينه

مديرکل دفتر مقررات ملي ساختمان با انتقاد از نبود مديريت هزينه و ساخت در ساختمان سازي، گفت: ساختمان سازي در ايران با هزينه هاي بيشتر از استاندارد واقعي انجام مي شود.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا هوايي در نشست خبري با اشاره به برگزاري نخستين همايش ملي مهندسي سازه ايران، اظهار داشت: اهميت سازه هاي بلند يکي از گرفتاري‌هاي ما در شهرها است زيرا کمتر به سمت سازه هاي بلند رفتيم و اگر بتوانيم از اهرم ارتفاع به جاي عرض در ساختمان ها استفاده کنيم هزينه ها را کاهش داده و شهر را گسترش نمي دهيم.

وي با بيان اينکه با سازه هاي بلند، مهندسي سازه را هم توسعه مي دهيم، گفت: موضوع مهم ديگر مديريت پروژه و ساخت است زيرا ديگر ساخت و ساز سنتي جوابگو نيست و بايد در کنار کاهش هزينه ها زمان را هم کوتاه کنيم.

مديرکل دفتر مقررات ملي ساختمان وزارت راه و شهرسازي در پاسخ به پرسش مهر در مورد مهمترين مشکل سازه هاي ساختماني در کشور، افزود: مهمترين مشکل عدم مديريت هزينه و مديريت اقتصادي در ساختمان سازي است زيرا ما گران سازي مي کنيم و هزينه ساختمان سازي در ايران بالاتر از استانداردها است.

هوايي با اشاره به اينکه به عنوان مثال مي توانستيم برج ميلاد را با هزينه کمتري بسازيم، گفت: در ساخت و سازهاي مسکوني علاوه بر اينکه هزينه ها را با لا مي بريم بلکه ساختمان را سنگين مي کنيم که در زمان زلزله خطر بيشري را براي ساکنان دارد.

وي به حجم زياد توليد نخاله هاي ساختماني در کشور اشاره کرد و افزود: بخش زيادي از مشکلات ساخت و ساز مربوط به مديريت ساخت است، البته ما براي تمامي اينها بسته هاي عملي داريم اما به شدت نيازمند فرهنگ سازي در ساختمان سازي هستيم.

مديرکل دفتر مقررات ملي ساختمان وزارت راه و شهرسازي تصريح کرد: تمامي ساختمان ها از سال 76 تاکنون وبا تدوين قانون نظام مهندسي، از شهرداري پروانه ساختماني مطابق با مقررات ملي ساختمان گرفتند اما اينکه در عمل چه اتفاقي افتاده است مشخص نيست.

هوايي با اشاره به اينکه آمار دقيقي از ايمن بودن ساختمان ها نداريم، بيان کرد: اما در بخش بافت هاي فرسوده و روستاهاي بهسازي نشده نگراني هاي جدي وجود دارد.

وي با اشاره به اينکه صنعتي سازي به معناي واقعي در کشور اجرا نمي شود، تصريح کرد: صنعتي سازي تردي‌پنل آنچه در مسکن مهر اجرا شده نيست همچنين فناوري‌هاي نوين نيز در پنجره‌هاي دوجداره خلاصه نمي‌شود. نبايد در کوچه هر کسي يک بيل و فرغون در دست بگيرد و شروع به ساختمان سازي کند بايد ساختمان را در بيرون بسازيم و آن را در محل مورد نظر مونتاژ کنيم.

مديرکل دفتر مقررات ملي ساختمان وزارت راه و شهرسازي با بيان اينکه نمي‌توانيم در خصوص استاندارد بودن ساختمانهاي کشور راستي‌آزمايي انجام دهيم بيان کرد: شهرداري‌ها کارنامه موفقي در اين زمينه ندارند در اين راستا نيازمند ايجاد کارخانجات مصالح ساختماني هستيم و بايد به جاي واردات نخ دندان و چوب بستني اين قبيل کارخانه‌ها را وارد کشور کنيم.

وي با اشاره به برگزاري نخستين همايش ملي مهندسي سازه‌هاي ايران، گفت: اين همايش در 21 و 22 دي‌ماه در هتل المپيک تهران برگزار مي‌شود.