کد رهگيري ملک براي اجاره نامه چقدر معتبر است؟

کد رهگيري ملک براي اجاره نامه چقدر معتبر است؟
بررسي‌ها نشان مي‌دهد در قراردادهاي جابجايي املاک، باوجودي که صدور کد رهگيري در معاملات خريد و فروش با جديت پيگيري مي‌شود، اما صدور کد رهگيري براي معاملات رهن و اجاره بيشتر جنبه ظاهري داشته و با جديت قراردادهاي فروش يه هيچ وجه پيگيري نمي شود و از سوي بنگاهها نيز به طرفين معامله توصيه نمي شود.
در قردادهاي خريد و فروش خانه براي صدور کد رهگيري جديد بايدحتما کد قبلي باطل شود، اما اين ساختار براي قردادهاي اجاره ملک صادق نبوده و بار حقوقي هر گونه مشکل در زمينه قراردادهاي اجاره به عهده خود مالک مي باشد.
البته از آن جايي که اخذ کد رهگيري اساسا براي کليه قراردادهاي مسکن اجباري است و کليه قراردادها اعم از خريد و فروش، رهن و اجاره مکلف به صدور کد رهگيري هستند و صدور اين کد براي بنگاه‌ها اختياري نيست، هر گونه تخلف در اين زمينه از طريق مراجع قانوني و ذيصلاح قابل پيگيري و پيگرد قانوني است . بر همين اساس اگر خريداران و فروشندگان به مواردي در بنگاه ها برخورد کنند که از صدور کد رهگيري به هر دليلي اجتناب کنند تخلف صورت گرفته و مي توانند از طريق مراجع ذيربط اين امر را پيگيري نمايند.
بر اساس ماده 28 قانون نظام امور صنفي، در صورت صادر نشدن کد رهگيري براي قراردادها در بنگاه ها ، بر اساس قانون اين امر تخلف محسوب شده و مي توانند حتي اقدام به پلمپ آن واحد صنفي نمايند.
هم چنين مشاوران املاک حق دريافت مبلغ اضافي علاوه بر حق‌الزحمه (کميسيون) براي صدور کد رهگيري ندارند و شهروندان در صورت بروز هر گونه مشکل در اين زمينه مي‌توانند با شماره تلفن 7334 در هر نقطه از کشور که هستند، تماس گرفته و موارد لازم را اطلاع دهند.
بر اساس اين گزارش، صدور کد جديد براي قراردادهاي خريد و فروش مستلزم ابطال کد قبلي است، اما در قراردادهاي اجاره اين ساختار وجود ندارد. مسوولان مربوطه در اين زمينه در پاسخ به چرايي اين موضوع مي‌گويند با توجه به اين‌که در طول سال صدها هزار قرارداد اجاره منعقد مي‌شود، لذا مالکان نمي‌توانند به طور سالانه کد رهگيري‌ ملک را ابطال نمايند.
البته در صورت پيش آمدن هر گونه مشکل در زمينه قراردادهاي اجاره، بار حقوقي به عهده مالک است و امکان پيگيري از طريق مراجع قانوني براي طرفين معامله امکان پذير است.