وجود يک ميليون و 600 هزار خانه خالي در ايران! اجاره بها سال آينده چقدر مي شود؟

وجود يک ميليون و 600 هزار خانه خالي در ايران/ اجاره بها سال آينده چقدر مي شود؟

معاون امور مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه رکود بخش مسکن طولاني شده است، گفت: شوک قيمتي در بازار مسکن متصور نمي‌شود، اما اجاره بها در سال آينده در حد نرخ تورم خواهد بود.


حامد مظاهريان گفت: برآورده‌‌هاي ما از بازار مسکن نشان مي‌دهد که هيچ شوک قيمتي تا پايان سال جاري را شاهد نخواهيم بود و بايد گفت که قيمت مسکن همچنان به تخليه حباب ادامه مي‌دهد.


او گفت: ‌نرخ اجاره بهاي مسکن در سال آينده حداکثر در حد نرخ تورم افزايش مي يابد.


مظاهريان در پاسخ به اين سوال که رکود حاکم بر خريد و فروش مسکن نيز تا حدودي مي‌تواند بر ميزان ساخت و ساز و افزايش توليد تأثير بگذارد، گفت: خريد و فروش مسکن تحت تأثير شاخص‌هاي کلان اقتصادي و تورم و تزريق منابع مالي تعيين مي‌شود، بنابراين هر تغييري در اين شاخص‌ها موجب تغيير در عوامل بيروني مي‌شود.


معاون امور مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي در پاسخ به اين سؤال که رکود بخش مسکن از حدّ معمول خود فراتر رفته و طولاني شده است، گفت: در حال حاضر با يک افزايش توليد مسکن مواجه هستيم و قيمت واحدهاي مسکوني نيز به گونه‌اي است که در توان خريد متقاضيان نيست.


او با اشاره به نياز انباشته مسکن گفت: در حال حاضر حدود يک ميليون و 600 هزار واحد مسکوني خالي از سکنه داريم که به هر حال بايد با تقويت طرف تقاضا اين واحدهاي مسکوني عرضه شوند.