8 ويژگي جهاني سرمايه گذاري موفق در املاک ومسکن

8 ويژگي جهاني سرمايه گذاري موفق در املاک ومسکن
طي 10 سالي که در بازار مسکن کار کرده ام با حداقل 5 هزار سرمايه گذاري مسکن در طيف هاي گوناگون و با تجربيات مختلف برخورد داشته ام. برخي از آن ها به طرز اعجاب انگيزي به موفقيت رسيده اند و برخي نيز هر چه داشته اند را از دست داده اند. اکنون مي توانم بگويم که سرمايه گذاران موفق در بخش مسکن همگي داراي برخي ويژگي هاي مشخص هستند وبه همين خاطر هنگامي که با يک سرمايه گذار جديد ملاقات مي کنم مي توانم تشخيص دهم که آيا او در آينده موفق خواهد شد يا خير ; براي اين کار براي اين کار تنها کافي است که کمي بر نگرش و عملکرد او آشنا شوم و آن گاه خواهم فهميد که تا چه حد شانس موفقين خواهد داشت .
اما بيش از آن که ويژگي هاي يک سرکايه گذار موفق را شرح دهم بهتر است تعريفي از موفقيت در سرمايه گذاري مسکن ارايه دهم. بر خلاف تصور رايج سرمايه گذار موفق کسي نيست که تعداد زيادي ملک داشته باشد. قرارداد هاي زيادي ببندد يا صفر هاي زيادي در مقابل حساب بانکي اش ديده شوند. بلکه سرمايه گذار موفق فردي است که مي داند چه مي خواهد وچه از نظر شخصي وسپس براي رسيدن به خواسته هايش چه از نظر مالي, سرمايه گذاري دراملاک را بر ميگزيند. براي يک سرمايه گذار موفق , بخش املاک وسيله اي براي رسيدن به يک هدف است ونه اين که خود ملک سرمايه گذاران موفقي که من در بخش املاک ميشناسم بسيار با يک ديگر فرق دارند. از دارندگان مدرک دکترا گرفته تا کساني که مدرسه را رها کرده اند با جنسيت ها ,نژاد و پيشينه متفاوت ;افرادي که در فقر بدنيا آمده اند يا افرادي که از بدو تولد دارايي هاي قابل توجه اي داشته اند. از افرادي که از 19 سالگي وارد سرمايه گذاري در بخش املاک شده اند تا کساني که تازه در هفتمين دهه زندگي براي نخستين بار به سرمايه گذاري در بخش املاک روي آورده اند. همگي جزو سرمايه گذاران موفقي بوده اند که من از نزديک با آن ها برخورد داشته ام. حتي اين که فردي تمام وقت مشغول سرمايه گذاري در املاک باشد يا اين که به طور پاره وقت اين کار را انجام دهد. در مورد اين که موفق خواهد شد يا خير ,تعيين ;کننده نخواهد بود اما وي‹گي هايي که به طور پاره وقت اين کار را انجام دهد. در مورد اين که موفق خواهد شد يا خير تعيين کننده نخواهد بود اما وي‹گي هايي که دد تمام سرمايه گذاران موفق مشترک است شامل موارد زير مي شود.

1-سرمايه گذاران موفق برنامه ريزي دارند وبه آن عمل مي کنند. اين که خود کاري در دست بگيريد و روي آن بنويسيد که مي خواهيد 5 يا 10 سال ديگر چه وضعيتي داشته باشيد کار چندان سختي نيست بلکه مشکلات زماني آغاز مي شوند که از فردا صبح بايد از خواب بر خيزيد ودر راستاي تحقق اهدافي که تعيين کرده ايد ,تلاش کنيد.سرمايه گذاران موفق املاک نه تنها چشم اندازي بلند مدت براي خود ترسيم مي کنند بلکه براي رسيدن به آن برنامه ريزي روزانه نيز غافل نمي شوند.
2-سرمايه گذاران موفق روابط مثبتي دارند سرمايه گذاري در بخش املاک يکي از معدود شغل هايي است که هيچگونه آموذزش رسمي موفقي در مورد آن وجود ندارد. با اين حال شما به تنهايي نيز نخواهيد توانست در اين حرفه موفق شويد بلکه همواره به توصيه هاي هر چند کوچک ديگران براي موفقيت نياز داريد. به همين خاطر سرمايه گزاران موفق معمولا شبکه اي ميتن خود تشکيل مي دهند که از طريق آن نکات مربوط به بازار را به اطلاع يکديگر ميرسانند. داشتن شبکه قدرتمند و پويا از سرمايه گزاران که اعضايش به يکديگر اعتماد دارند ميتواند مجموعهتي از اطلاعات مفيد را در اختيار سرمايه گزاران قرار دهد. هنگاميکه سرمايه گزاران موفق را مي بينيد که با يکديگر قرار ناهار خوردن در رستوران مي گذارند, گمان نکنيد که به دنبال خوشگذراني هستند بلکه اين در واقع بنها محسوب مي شود.

3- سرمايه گذاران موفق ، از شر املاک پر دردسر خلاص مي شوند . وقتي بچه بودم مقاله اي خوندم در مورد شيوه نگهداري از مرغ ها که در آن نوشته شده بود مزرعه داران هنگامي که جوجه ها ي جديد سر از تخم بيرون مي آورند جوجه هاي ضعيف تر را که به ميزان کافي رشد نکرده اند, بدون معطلي مي کشند.تصوير بسيار دردناکي بود و من بعد از خواندن مقاله تا مدت ها براي نجات جوجه هاي ضعيف از دست مزرعه داران نقشه کشيدم. اما بعدها پي بردم که شايد درسي در رفتار مزرعه داران نهفته باشد. در واقع من در طول دوران فعاليتم سرمايه گذاران بسياري را ديده انم که وقتي مالک آن ها آن چيزي که بايد از آب در نمي آيد در فروش آن ترديد به خرج مي دهند وبا اين که حتي ديگران به آن ها توصيه مي کنند که ملک را بفروش برسانند, باز هم آن را حفظ مي کنند .در چنين شرايطي وضعيت ملک بدتر و بدتر مي شود ونه تنها سودي براي سرمايه گذار به همراه نمي آورد بلکه وي را مجبور ميکند تا از در آمد ناشي ازديگر موارد براي اين ملک هزينه کند ,هزينه اي که البته جلوي کاهش ارزش ملک را نمي گيرد. براي مثال برخي مواقع محله اي که مالک در آن قرار دارد شروع به پسرفت مي کند.چاره اي نيست, بايد هرچه زودتر ملک را فروخت آن هم بدون معطلي و ترديد و دقيقا در چنين شرايطي است که تفاوت ميان سرمايه گذار موفق و ديگر سرمايه گذاران مشخص مي شود.

4-سرمايه گذاران موفق از املاکشان حفاظت مي کنند حسن برخورداري از يک ملک سودده در صورتي که تغيير يک قانون بتواند آن را از چنگ شما خارج کند؟ حقيقت اينس که بساري از سرمايه گذاران از چنين اموري غافل هستند ,آن ها کمتر به شهرداري محلي که ملک در آن قرار دارد سر مي زنند واز قوانين مالياتي جديد بي اطلاع هستند. همين افراد معمولادر اثر تغيير قوانين يا چنين مواردي ملک خود را از دست ميدهند يا ملک بخشي از ارزش خود را از دست مي دهد. در اين گونه مواقع سر مايه گذار ناموفق چنين رخداري به بدشانسي نسبت ميدهد اما سرمايه گذاران موفق املاک از نخستين روزي کهملکي را مي خرند ,يا حتي پيش از خريد ملک از تمامي طرح ها و قوانين مربوط به محلي که ملک در آن قرار دارد, مطلع مي شوند .آن ها هم چنين معمولا وکلايي را استخدام مي کنند تا از ملک شان در مقابل تغييرات قوانين دفاع کنند. پرداخت چنين ول هايي به وکيل شايد در نگاه نخست هزينه اي بي مورد به نظر بيايد اما همين وکلا در موارد زيادي از ملک در مقابل زيادي از ملک در مقابل تغييرات قانوني محافظت کرده اند . سرمايه گذاران موفق به خوبي از اهميت حفاظت از ملک آگاه هستند وبراي آن حاضرند هزينه کنند.

5-سرمايه گذاران موفق به اصول اخلاقي پايبندند. ما معمولا تصور مي کنيم سرمايه گذاري در املاک يعني ول و اجر.اما اين جنين حرفه اي به مراتب انساني تر از ان است که به نظرآيد.چرا که خريدار بايد با فروشنده، مستاجر، مسوول قرداد و مشاوران املاک سروکله بزند. به همين خاطر براي موفقيت در اين حرف بايد به اصول اخلاقي پايبند بود وتا جاي امکان رفتاري را انجام نداد که باعث آزار ديگران بشود. سرمايه گذاران املاک با ديگران خوش برخورد هستند وبه آن ها احترام ميگذارند.يکي از موفق ترين سرمايه گذاراني که من دربخش املاک ديده ام برايم نقل مي کرد که شب ها که به رختخواب مي رود از خود مي پرسد آيا امروز رفتار منصفانه اي داشته يا خير.زير پا گذاشتن اصول اخلاقي شايد در کوتاه مدت منفعتي را به همراه داشته با،شد اما براي کساني که قصد دارند تا مدت ها در بخش املاک باقي بمانند،حسن رفتار براي موفقيت ضروري است.

6-سريه گذاران موفق از حمايت خانواده برخوردارند. من در طول يک دهه فعاليت در بخش املاک تا کنون سرمايه گذار موفقي را نديده ام که از حمايت خانواده اش برخوردار نباشد.براي کسي که براي هرمعامله مبلغ هنگفتي را سرمايه گذاري مي کند و هم چنين بايد وقت زيادي را در خارج از خانه بگذارد،حمايت خانواده مي تواند نقشي تعيين کننده در موفقيت داشته باشد به همين خاطر سرمايه گذاران موفق درمورد ويژگي هاي شغلشان با ديگر اعضاي خانواده صحبت مي کنند تانه تنها توسط آنها درک شوند بلکه از حمايت آن ها نيز برخوردار باشند اگر دوباره در رهن بانک قراردادن که در ان ساکن هستيد براي اينکه بتوانيد معامله ديگري را به سر انجام برسانيد باعث وحشت زده شدن همسر شما مي شود،بهتر است او را به يکي از کلاس هاي آموزش اصول پايه اي املاک بفرستيد.

7-سرمايه گذاران موفق با ديگران بهتر از انچه انتضار دارند، رفتار مي کنند. از اين دست بدي از آن دست مي گيري،.اگر گمان مي کنيد که شهرت شما به عنوان يک خريدار يا ملاک تاثيري در موفقيت و پيشرفت شما ندارد،يک بار ديگر فکر کنيد، هنگامي که 1 کيلومتر بيشتر را مي پيماييد تا مشکل يک نفر را حل کنيد،سود و موفقيت پشت سر شما در حرکت هستند.

8-سرمايه گذاران موفق به روز هستند. از سال 1989 که من وارد بازار املاک شده ام تا امروز ده ها و شايد صدها قانون فدرال و ايالتي مربوط به بخش املاک دچار تغيير شده اند،نرخ وام ها و شرايط ان ها نيزکه دايم در حال تحول هستند، با اين تفاسير اگر يک سرمايه گذار املاک از روند تغييرات قوانين بي اطلاع باشد، شانسي براي کسب سود بيشتر نخواهد داشت. مسايل تغيير مي کنند وکسب و کار شما نيز از اين تغييرات تاثير مي پذيرند، پس تلاش کنيد تا از تمام تغييرات مربوط به املاک مطلع باشيد.