چرا قيمت اوراق تسهيلات ملک و مسکن يکباره افت کرد؟

چرا قيمت اوراق تسهيلات مسکن يکباره افت کرد؟/ رکود مسکن و به نتيجه نرسيدن مذاکرات "تسه" را ارزان کرد

 ايسنا نوشت:


اوراق تسهيلات مسکن که در ماه‌هاي گذشته قيمت‌هاي عجيب و غريبي را تجربه کرده و حتي تا سطح 100 هزار تومان بالا رفته بود، به شکل محسوسي کاهش يافت و به سطح 80 هزار تومان رسيد.


قيمت اوراق تسهيلات مسکن که در شهريور ماه به دليل رشدهاي فزاينده به سوژه اول رسانه ها تبديل شده و نگراني‌هاي زيادي را در بين مردم و مسئولان ايجاد کرده بود، بعد از مشخص شدن نتيجه مذاکرات هسته‌اي افت قابل توجهي کرد و تا سطح 80 هزار تومان نزول کرد.


بر اين اساس مشخص شدن نتيجه مذاکرات و افت قيمت نفت موجب ايجاد التهاب در بازارهاي سرمايه گذاري شد به طوري که قيمت دلار و طلا افزايش يافت و شاخص بورس تهران ريزش کرد و به طبع آن اوراق تسهيلات مسکن نيز افت قابل توجهي را تجربه کرد به طوري که اوراق تسهيلات مسکن ارديبهشت 1393 که در 26 شهريور ماه با قيمت 100 هزار تومان معامله مي شد، در آبان ماه روند نزولي پيدا کرد و قيمت آن بعد از مذاکرات سوم آذر از 87 هزار تومان به 78 هزار تومان رسيد.


به اين ترتيب دولت که از ابتداي سال تا کنون با اتخاذ شيوه هاي مختلف سعي داشت تا افزايش قيمت "تسه" ها را کنترل کند،اکنون با روند نزولي قيمت اوراق تسهيلات مسکن و کنترل عرضه و تقاضا مواجه شده است.زيرا در زمانيکه قيمت اوراق تسهيلات مسکن رشد چشمگيري را تجربه مي کرد،شائبه سفته بازي در اين اوراق شدت گرفت و کارشناسان معتقد بودند که با وجود رکود حاکم در بخش مسکن، تقاضاي موجود در اين اوراق، وارد مسکن نشده و تنها عده‌اي سودجو با هدف سفته‌بازي اين اوراق را خريد و فروش مي‌کنند.


افزايش قيمت "تسه" در فرابورس تا جايي پيش رفت که محدوديت‌هايي براي اين اوراق در نظر گرفته شد. زيرا اوراق موجود در بازار ديگر کفاف متقاضيان را نمي کرد به طوري که قبل از افزايش ميزان وام مسکن از 20 به 35 ميليون تومان،روند عرضه و تقاضا در بازار اين اوراق متعادل بود و حتي مازاد عرضه هم در آن وجود داشت به طوري که بانک مسکن ماهانه 317ميليارد تومان اوراق تسهيلات مسکن براي 190 ميليون تقاضا منتشر مي‌کرد، اما از دي‌ماه سال گذشته و همزمان با افزايش مبلغ وام مسکن، تفاضاي خريد اين اوراق به ‌شدت افزايش پيدا کرد و از 190 ميليارد تومان به بيش از 560ميليارد تومان رسيد.


بر اين اساس قيمت‌" تسه" نيز روند صعودي خود را آغاز کرد و از محدوده 35 هزار تومان در دي ماه سال گذشته به 64 هزار تومان در ابتداي سال و حدود 100 هزار تومان در شهريور ماه رسيد،اما از تاريخ سوم آذر ماه و تمديد زمان مذاکرات هسته اي، قيمت اين اوراق افت معناداري را تجربه کرد به طوري که "تسه" ها اکنون در محدوده ي 78 تا 80 هزار تومان در حال معامله هستند که اين کاهش براي متقاضيان واقعي خريد مسکن مناسب است . زيرا در زمان افزايش قيمت اين اوراق،مردمي که متقاضي خريد خانه بودند، بايد بيش از 9 ميليون تومان براي خريد اين اوراق هزينه مي کردند اما با رسيدن قيمت اين اوراق به 80 هزار تومان،افراد با صرف هزينه 7ميليون و 200 هزار تومان مي توان اين برگه ها را خريد.


کارشناسان معتقدند يکي از دلايل اصلي ريزش قيمت اين اوراق، ادامه رکود در بازار مسکن است به طوري که با توقف خريد و فروش در بخش مسکن، تقاضاي موجود براي خريد اين اوراق نيز کاهش پيدا کرده و به کمتر از 300ميليارد تومان در‌ ماه رسيده به طوري که در حال حاضر تقاضا بر عرضه پيشي ندارد و قيمت اين اوراق متعادل شده است.


بنابراين با توجه به اينکه پيش بيني مي شود رکود بخش مسکن تا پايان سال ادامه داشته باشد،به نظر مي رسد که روند نزولي قيمت اوراق تسهيلات مسکن نيز ادامه داشته باشد و حداقل تا پايان سال ديگر شاهد افزايش قيمت اين اوراق نباشيم.