ارتباط رکود در بازار مسکن و توقف مذاکرات وين چيست؟

ارتباط رکود در بازار مسکن و توقف مذاکرات وين چيست؟ ايسنا نوشت: رييس اتحاديه مشاوران املاک تهران با اشاره به تمديد مذاکرات سياسي ايران با گروه 1+5 گفت: قيمت و حجم معاملات مسکن به طور مستقيم تحت تاثير مناقشات و مذاکرات سياسي، منطقه اي و بين المللي و عواملي از اين قبيل نيست. حسام عقبايي گفت: تغييرات قيمت مسکن طي دو دهه اخير چندان شتابزده و تحت تاثير شرايط به صورت زودهنگام و ناگهاني قرار نداشته است و هرگونه تغيير در الگوي قيمت و همچنين دوره هاي رکود و رونق در بازار مسکن معمولا در طول زمان و در بازه زماني حداقل يکساله و به بالا نمايان شده است. او گفت: دوره هاي رکود و رونق معاملات مسکن و همچنين کاهش و افزايش قيمت مسکن همواره دوره هايي 3 تا 4 ساله بوده و هر گاه جهش قيمتي هم در بازار مسکن اتفاق افتاده به دنبال طي يک دوره افزايش قيمت در بازار ملک و مسکن بوده است. عقبايي گفت: همچنين در دوره هايي که رکود بر بازار مسکن حاکم شده است، معمولا کاهش حجم معاملات به دنبال سپري شدن دوره اي از افزايش نامتعارف قيمت مسکن يا جهش در بازار ملک و مسکن بوده است. او با بيان اينکه تمديد مذاکرات ژنو به رغم تاثير بر پارامترهاي کلان اقتصادي نمي تواند نقش مستقيمي در تغيير قيمت و همچنين حجم معاملات مسکن طي ماه هاي آتي داشته باشد، گفت: بازار مسکن در ايران بازار به خصوصي است که کمتر تحت تاثير تغييرات ناگهاني قرار مي گيرد و مانند برخي بازارها همچون نفت، طلا و ارز نيست که به سرعت و در نتيجه برخي تغييرات سياسي و اقتصادي، تحت تأثير اين تحولات خواهد بود. عقبايي ادامه داد: به اين ترتيب، تمديد مذاکرات سياسي ايران با گروه 1+5 در کوتاه مدت اثري بر قيمت مسکن نخواهد داشت و به طور قطع تا پايان سال، تحت تاثير تمديد اين مذاکرات، تاثير و تغيير قابل بحثي در زمينه قيمت رخ نمي دهد. او گفت: علاوه بر اينکه تا پايان امسال شاهد هيچ گونه افزايش قيمت در بازار مسکن نخواهيم بود، در سال 94 هم قاعدتا در فروردين ماه، تغيير خاصي در اين بازار بوجود نخواهد آمد. ش