کارشناسان مسکن رکود در بازار ملک و مسکن تا تابستان 1394 مي ماند

يک کارشناس مسکن : رکود در بازار تا تابستان آينده مي ماند


 ميزان نوشت:


يک کارشناس بازار مسکن از افزايش تعداد خانه هاي خالي در شمال تهران خبر داد و اعلام کرد: به دليل اين که قيمت مسکن در شمال تهران به نسبت مناطق مرکزي و جنوبي شهر تفاوت فاحشي دارد تعداد خانه هاي خالي شمال تهران همچنان روند افزايشي خود را حفظ کرده است.


باقر ميلاني با اشاره به عدم تعادل در روند عرضه و تقاضاي مسکن عنوان کرد: يکي از دلايل عمده‌اي که هم اکنون موجب شده است در بازار مسکن با عدم توازن در روند عرضه و تقاضاي مسکن مواجه شويم آن است که مردم نقدينگي لازم را براي خريد خانه‌هاي بالاي شهر را در حد توان خود ندارند.


اين کارشناس بازار مسکن، با اشاره به وضعيت کنوني بازار مسکن اعلام کرد: در حال حاضر اين بازار در رکود به سر مي‌برد به طوري که پيش‌بيني مي‌شود تا تابستان سال آينده و مشخص شدن وضعيت بازار مسکن، اوضاع به همين روند خود ادامه دهد و شاهد تغيير خاصي در بازار مسکن نباشيم.


ميلاني، در ادامه با تاکيد بر لزوم تداوم در روند ساخت مسکن مهر ادامه داد: اجراي طرح مسکن مهر و مسکن ويژه از اقدامات بسيار مناسب دولت گذشته است و اين موضوع بايد در دولت جديد ادامه پيدا کند، چراکه باعث بهبود وضعيت زندگي مردم و متعادل ماندن قيمت مسکن در شهرهاي کشور کمک مي کند.


اين کارشناس بازار مسکن، با اشاره به افزايش تقاضاي مسکن در بازار اعلام کرد: با توجه به افزايش تقاضا براي خريد مسکن اجراي سياست‌هاي صحيح و منطقي براي واگذاري واحدهاي مسکن مهر تهران هم از جمله اقداماتي است که مي تواند به عنوان برنامه اي مهم در اين زمينه ياري دهنده دولت باشد.