برج 27 طبقه مسکوني، اداري، تجاري اراضي عباس آباد چطور اجازه ساخت گرفت؟

برج 27 طبقه مسکوني، اداري، تجاري اراضي عباس آباد چطور اجازه ساخت گرفت؟ ساخت و ساز در اراضي عباس آباد يکي از بزرگترين پرسش ها درباره روند ساخت و ساز در پايتخت را در ذهن ها ايجاد کرده که شهرداري تهران چطور اجازه ساخت و ساز در اراضي عباس آباد را داده است. مهديه جباري: ساخت و ساز هاي غير اصولي در پايتخت به عنوان يکي از چالش برانگيز ترين موضوعات ميان شهرداري تهران و وزارت راه و شهرسازي تبديل شده است به طوريکه هر از گاهي در کلام مسئولان اين دو نهاد به آن اشاره مي شود. موضوعي که نمونه آن را مي توان درباره ساخت و ساز در اراضي عباس آباد نظاره کرد که موجب تعجب بسياري از کارشناسان شهري شده است. اتفاقي که يکي از بزرگترين پرسش ها درباره روند ساخت و ساز در پايتخت را در ذهن ها ايجاد کرده که شهرداري تهران چطور اجازه ساخت و ساز در اراضي عباس آباد را داده است. جايي که به فرمايش مقام معظم رهبري شش هاي تهران است و نبايد تخريب شود. بر اين اساس شايد ساخت و ساز در اراضي عباس آباد يکي از خبرسازترين موضوعات اين روزهاي شهرداري تهران است. پروژه اي که به دست شرکت ايرانيان اطلس چند سالي است آغاز شده و اين شرکت شروع به احداث پروژه ساختماني اطلس پلازا کرده است. مجتمعي 27 طبقه که هتل است و قرار است مرکز تجاري، تفريحي با پاركينگي عظيم را در کنار خود داشته باشد. براي کنکاش از اين اتفاق به سراغ فرهاد روزخوش، مديرعامل ايرانيان اطلس رفتيم تا او در گفت و گو با خبرگزاري خبرآنلاين از اين اتفاق و ابهام هاي بزرگ موجود در آن سخن گويد. اين که چطور ايرانيان اطلس اجازه ساخت و ساز در اين اراضي را بدست آورده سوالي است که روزخوش درباره آن اينگونه شرح مي دهد: « پروژه اطلس پلازا در بخشي از اراضي عباس آباد واقع شده که کنار اتوبان حقاني و روبروي بانک مرکزي و در کنار ايستگاه متروي حقاني قرار دارد. دوستاني به اين ساخت و ساز انتقاد دارند، که بخشي از صحبت هايشان صحيح است. آنها به فرمايشات مقام معظم رهبري اشاره مي کنند که فرمودند دراين اراضي فقط کارهاي فرهنگي انجام شود چون اينجا ريه تهران است. بر‌اساس همين فرموده حضرت آقا، شرکت مهندسين مشاورجهان پارس، طرح جامع اين اراضي را سال 84 آماده کرده است که به تصويب تمامي مراجع ذيربط رسيده و سپس شرکت نوسازي عباس آباد متولي اجراي آن شده است. اما آنچه شرکت ايرانيان اطلس از سال 90 شروع كرد دقيقا بر اساس همين نقشه راه است.ما نه تنها ذره‌اي از اين طرح عدول نکرديم بلکه جزئي ازهمين طرح هستيم. بر اساس گفته هاي روز خوش تمام فضاي اين اراضي را فرهنگي، تفريحي و فضاي سبز در نظرگرفته اند: « فقط يک قسمت درنقشه اراضي مشخص شده است که کاربري متفاوتي از ديگر اراضي عباس آباد دارد. اين زمين که اسمش در نقشه هاي شهرداري با عنوان «تي.او.دي (TOD) حقاني» آمده در متن طرح جامع اراضي عباس آباد اينگونه تعريف شده است که مجموعه‌اي چند عملکردي شامل کاربري‌هاي تجاري، اداري، بخش خصوصي، حمل و نقل، پارکينگ و فضاي سبز‌ که در تلفيق با ايستگاه مترو به صورت مجموعه‌اي واحد عمل خواهد کرد. شعاع تاثير آن در سطح کل شهر تهران و مقياس‌هاي ملي و بين‌المللي است. » او ادامه مي دهد :« در تعريف اين زمين آمده که پروژه اي ملي و بين‌المللي است‌و درآمدهاي حاصل از اين مجموعه علاوه بر توسعه مترو بايد براي امور ملي و بين المللي هزينه شود. همچنين اشاره شده که اين درآمد بايدبراي نوسازي ونگهداري فضاهاي سبز وتفرجگاهي اراضي عباس‌آبادصرف شود که اين امر هم اتفاق افتاده است. براي اجراي اين پروژه قبل از ما با مجموعه ديگري قرادادي منعقد شده بود. اما به نتيجه نرسيده بود و در نتيجه شهرداري و شرکت نوسازي عباس آباد با ما قرارداد را منعقد کردندو اجراي پروژه را به شرکت ايرانيان اطلس واگذار کردند و تمامي وجوه مربوط به خريد زمين و پروانه را هم دريافت وبا آن خطوط مترو را توسعه و پل صدر را ساختند. » اين پروژه در حالي با تمامي اين حواشي در حال اجراست که بر اساس آخرين آمار هاي موجود از روند ساخت ساز در پايتخت ميزان سرمايه گذاري در ساخت و ساز 40 درصد افزايش پيدا کرده است. موضوعي که چندان از سوي وزير راه و شهرسازي خوشايند نيست و او اعتقاد دارد ادامه اين روند چهره پايتخت را نا متوازن تر خواهد کرد. از سوي ديگر پروژه هاي تجاري زمينه را براي رشد آمار هاي زمين خواري نيز تا حدي افزايش داده است که از سوي کارشناسان مورد نقد قرار گرفته است. اين نقد در شرايطي مطرح مي شود که با وجود نياز پايتخت به ساخت و ساز واحد هاي مسکوني آمار ها حکايت از کاهش 8 درصدي ساخت و ساز دارد. موضوعي که بيت الهه ستاريان، کارشناس بخش مسکن به عنوان يکي از بزرگ ترين مشکلات پايتخت از آن ياد مي کند و اعتقاد دارد که نياز به توليد مسکن اصلي ترين موضوعي است که در ثبات بازار مسکن پايتخت بايد به آن توجه کرد.