وضعيت بخش مسکن در بودجه 94-اعتبارات مسکن مهر 2 برابر مي‌شود

وضعيت بخش مسکن در بودجه 94- اعتبارات مسکن مهر 2 برابر مي‌شود

معاون وزير راه و شهرسازي با تشريح جزئيات بودجه بخش مسکن در سال آينده، گفت: اعتبارات بخش زيرساخت‌هاي مسکن مهر در سال آينده دوبرابر مي شود اما در مجموع نياز به 4700 ميليارد تومان اعتبار در زيرساخت‌هاي مسکن داريم.


امير اميني در گفتگو با مهر در خصوص پيش بيني بودجه سال آينده در بخش مسکن، اظهار داشت: در بخش مسکن اعتبارات با همان برنامه هاي سال گذشته پيگيري مي‌شود و ترکيب آن عوض نشده است.


وي با بيان اينکه رشدي که دولت پيش بيني کرده، 20 درصد است و ما سعي کرديم در برنامه‌ها جابجايي داشته باشيم، بيان کرد: از گذشته در حوزه زيرساخت‌ها و زيربناهاي مسکن مهر اعتباراتي در نظرگرفته شده است که در همان چارچوب، اعتبارات سال آينده را هم پيش بيني مي‌کنيم.


معاون برنامه ريزي و اقتصاد وزارت راه و شهرسازي با بيان اينکه رديف‌‎هاي متفرقه و دايمي در سال‌هاي گذشته داشتيم، گفت: موضوعي که دولت در مسکن مهر پيگيري مي‌کند ارايه تسهيلات بانکي و اعتبارات يارانه اي به مسکن مهر است که با تاکيدات مقام معظم رهبري اميدواريم اعتبارات خوبي را در سال آينده بگيريم.


اميني افزود: امسال در دو بخش، 200 و 400 ميليارد تومان به مسکن مهر اختصاص يافت که اميدواريم در سال آينده اين رقم را به دو برابر افزايش دهيم اما نيازمان در حوزه زيرساخت‌هاي مسکن مهر و ساير تعهدات دولت در اين بخش، 4700 ميليارد تومان است.


وي درباره تسهيلات پيش بيني شده براي طرح مسکن اجتماعي گفت: در طرح جامع مسکن، مبحث مسکن اجتماعي مطرح شده است که بيشتر به موضوع دخيل کردن مردم در مسئوليت‌‎هاي اجتماعي براي تامين مسکن تاکيد دارد.


معاون وزير راه و شهرسازي افزود: دولت در اين زمينه تسهيلات يارانه‌اي مي‌دهد که يک گام آن در دولت تحت عنوان تسهيلات به بافت‌هاي فرسوده و ناکارآمدشهري مصوب شد و سقف وام به 50 ميليون تومان افزايش يافت.


اميني با تاکيد بر اينکه رويکرد وزير راه و شهرسازي اين است که در بخش مسکن از حالت گريز از مرکز به هويت داخل شهر بازگرديم، اظهار داشت: متقاضيان مسکن در سال‌هاي گذشته به سمت شهرهاي جديد و محله‌هاي جديد سوق داده شدند و اين باعث شد که بافت سنتي از دست برود اما تشويق مردم به نوسازي و بازسازي بافت‌هاي فرسوده کمک مي‌کند که مردم به بافت‌هاي سنتي بازگردند.