قيمت ساخت يک متر آپارتمان در تهران 1393 چقدر است؟

قيمت ساخت يک متر آپارتمان در تهران 1393 چقدر است؟

 دنياي اقتصاد نوشت:

رئيس کانون سراسري انبوه‌سازان با تاکيد بر اينکه قيمت ساخت مسکن در شهر تهران حداقل يک ميليون و 500 هزار تومان تمام مي‌شود،  گفت: البته اين نرخ براي مناطق ارزان‌قيمت و ساختمان‌هاي معمولي است که با افزودن هزينه‌هاي مربوط به عوارض و انشعاب و خواب سرمايه، اين رقم به 4 ميليون تومان هم مي‌رسد.

جمشيد برزگر در حالي اين آمار را اعلام کرده که طبق اعلام بانک مرکزي در آخرين گزارشي که از نرخ‌هاي سال 92 منتشر کرده است ميانگين هزينه ساخت بدون احتساب زمين مترمربعي 900 هزار تومان و متوسط قيمت هر مترمربع زمين در تهران 5 ميليون تومان است. به اين ترتيب، سهم قيمت زمين در هزينه تمام شده ساخت مسکن مترمربعي حدود 2 ميليون تومان است که با اين حساب کل قيمت تمام شده مسکن شامل هزينه ساخت و قيمت زمين به نزديک مترمربعي 3 ميليون تومان مي‌رسد.