دردسرهاي آپارتمان نشيني چيست؟

امروزه در کشور ايران، روز به روز به تعداد کساني که آپارتمان نشين مي­شوند، اضافه مي­شود و متاسفانه آموزش هاي لازم جهت زندگي جمعي به مردم ارائه نمي شود به همين جهت در بسياري از موارد شاهد وقوع مشکلات فراوان در مجتمع هاي مسکوني هستيم.که مهمترين عوارض آن به اين شرح است:

بي تفاوتي افراد نسبت به سرنوشت يکديگر سبب عواقب ناخواسته اي مي شود که مي توان هر روزه خبرهاي آن را در روزنامه ها خواند. نظير وقوع فوت افراد در آپارتمان ها و گذشت چندين روز و بي اطلاعي ساکنين، وقوع انفجار و آتش سوزي ، اتفاقاتي که نيازمند کمک فوري اطرافيان است که به علت بي تفاوتي منجر به جان باختن انسانها مي شود. برخورد و نزاع بين افراد از جاي پارک گرفته تا نشتي آب باعث سلب آسايش ساکنين و از طرفي ايجاد محيطي آزار دهنده براي همسايگان مي کند.

از ديگر نکات عدم مشارکت افراد در آپارتمان ها و فرار از مسئوليت هاست که عواقب ناخواسته اي را در بر خواهد داشت، زيرا زمينه ساز نفرت و کدورت ميان افراد شده و افرادي که صادقانه زحمت مي کشند و حفظ قوانين مي کنند به علت فرصت طلبي عده اي ديگر، بي انگيزه مي شوند و آنها نيز مسئوليتها را رها مي کنند و يا مجبور به ترک مجتمع مي شوند. و کم کم عده اي بي مسئوليت در کنار هم زندگي خواهند کرد و ديگر محيط تبديل به مکاني آزاردهنده و مصيبت بار خواهد شد.

يک نکته مهم که لازم به ذکر است تاثير محيط زندگي ما در تربيت و رشد شخصيتي کودک و نوجوان ماست، در محيط هاي پرتنش و پر هرج و مرج آنها علاوه بر بدبين شدن نسبت به جامعه و افراد، ياد مي گيرند مقررات را زير پا بگذارند و از مسئوليتها فرار کنند و شخصيت آنها به گونه اي پرورش مي يابد که هيچگاه در زندگي و محيط هاي شغلي به موفقيت قابل توجهي دست نمي يابند و باعث ناهنجاريهاي جامعه مي شوند.

در کلام آخر ما بايد در محيط زندگي خويش در زير سايه نظم و انضباط با ساکنين ديگر مشارکت نموده و با حفظ احترام همسايگان، زندگي خوب و با آرامش و امنيت را براي خود و خانواده مان ايجاد کنيم.