قوانین مربوط به نظم عمومی ساختمان

قوانین مربوط به نظم عمومی ساختمان

نظم
نظم

ماده ۴۷ – قرار دادن اشیاء اضافی، گذاردن میز و صندلی و هر نوع اشیاء دیگر و همچنین نگهداری حیوانات در قسمت های مشترک ساختمان و پارکینگ اختصاصی و همچنین نگهداری سگ، گربه، مرغ و خروس کلاً در تمامی قسمت های ساختمان (حتی در آپارتمان) ممنوع است.

ماده ۴۸ – گذاشتن کفش، دمپایی و جاکفشی در پشت درب آپارتمان و در محوطه راهروها ممنوع است.

ماده ۴۹ – تغییر شکل و رنگ درب آپارتمان به گونه ای که موجب ناهماهنگی واحدها شود ممنوع است.

ماده ۵۰ – این ساختمان صرفاً محل مسکونی بوده و هر گونه استفاده اداری و تجاری از آپارتمانها ممنوع است.

ماده ۵۱ – قراردادن کیسه زباله و سطل آشغال در پشت درب آپارتمان، ریختن زباله و آشغال در حیاط و راهروها ممنوع است.

ماده ۵۲ – هر یک از واحدهای ساختمان فقط و فقط دارای یک پارکینگ بوده (و بالتبع مجاز به پارک تنها و تنها یک خودرو است) که محل آن در صورت مجلس تفکیکی ساختمان مشخص شده و در ساختمان نیز با نصب پلاک، معیّن گردیده است. پارک خودرو در غیر از پارکینگ اختصاصی هر واحد و همچنین پارک خودرو در محل های مشاع درون پارکینگ (که به منظور راحتی تردّد و دور گرفتن خودروها در نظر گرفته شده است) ممنوع است.

ماده ۵۳ – هر یک از واحدهای ساختمان فقط و فقط یک واحد انباری داشته که محل آن در صورت مجلس تفکیکی ساختمان مشخص شده و در زیرزمین ساختمان نیز با نصب پلاک معین گردیده است. قراردادن اشیاء در غیر از انباری اختصاصی هر واحد و همچنین در پارکینگ و مشاعات عمومی ممنوع است.

ماده ۵۴ – انباری مشخص شده در صورت مجلس تفکیکی ساختمان با شماره ۹ به عنوان محل مشاع متعلق به همه ساختمان بوده و مختص استفاده ورزشی و یا استفاده به طریقی که مجمع عمومی معین می نماید است. ترتیب استفاده از این محل تابع مصوبات مجمع خواهد بود.

ماده ۵۵ – انباری واقع در زیرپله زیرزمین، محل قرار دادن وسائل سرایدار بوده و فضاهای اضافی در اتاقک آسانسور در پشت بام و اتاق تاسیسات در پارکینگ صرفاً جهت قراردادن وسائل مرتبط با ساختمان خواهد بود.

ماده ۵۶ – اسباب کشی و حمل مصالح ساختمانی و نخاله های ناشی از تعمیرات با آسانسور ممنوع بوده و سرایدار مکلّف به ممانعت از انجام این عمل خواهد بود.

ماده ۵۷ – استفاده اختصاصی از برق عمومی به هر منظور، میزان و مدّتی، ممنوع بوده و سرایدار مکلّف به ممانعت از انجام این عمل خواهد بود.

ماده ۵۸ – در صورت تعمیرات ساختمانی و بنّایی لازم است هماهنگی لازم با سرایدار جهت نظافت فوق العاده ساختمان انجام شود. بدیهی است جبران زحمات اضافی سرایدار در این خصوص بر عهده واحد مذکور خواهد بود.

ماده ۵۹ – در مهمانی های شب های غیر تعطیل بعد از ساعت ۲۲ و در شب های تعطیل بعد از ساعت ۲۴ رعایت سکوت کامل ساختمان (چه از جهت صدای مهمانان و چه از لحاظ صدای موسیقی) الزامی است.

ماده ۶۰ – استفاده از پارکینگ جهت برگزاری مجالس اختصاصی ساکنین، صرفاً با اجازه مدیر و کسب رضایت تمامی ساکنین امکانپذیر خواهد بود. در این صورت جهت جبران هزینه های تحمیلی به ساختمان لازم است معادل چهار ماه شارژ به صندوق پرداخت شود.
تبصره ۸ – برگزاری مجمع عمومی ساختمان در محل پارکینگ از ماده فوق مستثنی است.

ماده ۶۱ – قرار دادن اشیاء و آسیب رساندن به پوشش عایق کف پشت بام (ایزوگام) ممنوع است و در صورت این اتّفاق جبران هزینه های تعمیرات بر عهده واحد آسیب زننده است.

ماده ۶۲ – زمان باز نمودن و بستن شیرهای رادیاتور در شوفاژخانه به ترتیب ۲۰ مهر هر سال و ۲۰ فروردین ماه است. تغییر این زمان بر اساس درجه حرارت هوا بر عهده مدیر است.

Check Also

سرایدار

وظايف سرايدار آپارتمان های مسکونی

وظايف سرايدار آپارتمان های مسکونی الف- نگهباني از ساختمان و مراقبت در حفظ امنيت ساختمان ...

پاسخی بگذارید