نحوه و چگونگی انتقال مسکن مهر

نحوه و چگونگی انتقال مسکن مهر

مطابق اعلام عمران پردیس متقاضیان مسکن مهر در صورتی می‌توانند نسبت به نقل و انتقال واحدها اقدام کنند که آورده خود را تا مبلغ ۳۷ میلیون تا ۴۳ میلیون تومان برسانند،‌ علاوه بر این حداقل واریزی برای تحویل واحد در فاز ۱۱ این شهر نیز ۳۷ میلیون و ۷۵۰ است.

به گزارش تحلیل ایران، کارگزاری شرکت عمران پردیس حداقل مبلغ واریزی برای نقل و انتقال واحدهای مسکن مهر فازهای متعدد این شهر را اعلام کرد. بر این اساس در فاز ۱۱ متقاضیان برای آن‌که بتوانند واحدهای خود را منتقل کنند باید ۳۹ میلوین و ۷۵۰ هزار تومان را واریز کرده باشند. در فاز ۸ نقل و انتقال واحدها ۴۳ میلیون تومان اعلام شده است، یعنی حدود ۶۳ درصد کل مبلغ اعلامی برای قیمت نهایی واحدهای این فاز را واریز کنند.

متقاضیان مسکن مهر فاز ۵ نیز باید حداقل  ۳۷ میلیون تومان را برای نقل و انتقال واریز کرده باشند. حداقل واریزی برای انتقال واحدهای مسکن مهر فاز ۹ جدید ۳۷ میلوین تومان است.حداقل مبلغ واریزی نقل و انتقال واحدهای فاز ۹ قدیم مشخص نیست و “بر اساس مجموع واریزی”  در این زمینه اعلام شده است. برای فاز ۳ نیز رقم مشخص نشده و مبلغ  مورد نیاز برای نقل و انتقال واحدها “بر اساس فرم تعیین قیمت تمام شده واحد مورد نظر که توسط عبدی (مدیر پروژه) تایید شده و تطبیق آن با مجموع واریزی،” محاسبه خواهد شد.

تسنیم نوشت: نکته جالب توجه این‌که شرکت عمران پردیس حداقل مبلغ واریزی برای تحویل واحدهای مسکن مهر فاز ۱۱ را به اندازه قیمت نهایی واحد یعنی ۳۹ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان اعلام کرده که شائبه افزایش قیمت را به وجود می‌آورد. همچنین حداقل مبلغ واریزی برای تحویل واحد در فاز ۳ نیز را باید مدیر این پروژه تایید کند.

Check Also

اختصاص اعتبار برای اجرای زیرساخت های مسکن مهر

قانون: نماینده ویژه وزیر نیرو در امور مسکن مهر اعلام کرد که در نیمه نخست ...

پاسخی بگذارید